تعداد کل لایک ها: ۹

درباره Ērānšahr، خوانش ها و یاداشت هایی از یک ایران دوستِ دانش آموخته نرم افزار و نه یک ایران شناس یا باستان شناس یا زبان شناس ... امید است به یاری یزدان درست و سودمند باشد.
کارشناس زیبایی
زندگی یک اثرِ هنریه. به جای فِکر کردن بهش بهتره که ازش لِذت ببری!
تراوشات ذهن مشوش دانشجو کامپیوتر بیست ساله ای که عاشق گردو تازه است و روزی به جهان موازی عی بدون شیر جوشیده مهاجرت میکنه :))
یه مهندس‌ِ عاشق نوشتن