ایجاد الگوی Single Tone در زبان ++C

برای اطلاعات بیشتر درباره الگوهای طراحی GOF تکنیک های برنامه نویسی SOLID می توانید به لینک زیر مراجعه کنید!

https://sourcemaking.com/

کلاس Single Tone ژنریک با استفاده از اشاره گرهای هوشمند برای ساخت آبجکتی از یک کلاس با یک نمونه واحد برای صرفه جویی در حافظه مصرفی

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334#ifndef SINGLETON_H
#define SINGLETON_H
#include <memory>
namespace BP {
     template<typename CL>
     class SingleTone {
     protected:
         SingleTone() = default; //  defualt ctor
         virtual inline ~SingleTone(){
               delete instance;
         }
     private:
         static CL* instance;
         SingleTone(const SingleTone&) = delete; //copy  ctor
         SingleTone(SingleTone&&) =  delete ; //move ctor
         SingleTone& operator=(const SingleTone&) =delete ; // copy oprator assignment
         SingleTone& operator=(SingleTone&&) =delete ; //  move oprator assignment
         static void destory(CL* my){
              delete my ;
              instance = NULL;
         }
     public:
        std::unique_ptr<CL , decltype(&destory)> factory(){
        //lazy instation
        if(instance == NULL){
            instance = new CL();
        }
        return std::unique_ptr<CL , decltype(&destory)>(instance  , &destory);
        }
     };
     template<typename CL>
     CL* SingleTone<CL>::instance  = NULL;
}
#endif // SINGLETON_H

ونحوه استفاده از کلاس فوق من کلاسی دارم برای ارتباط با پایگاه داده به نام DBProvider که در این کلاس متدی به نامOpenConnection را صدا زدم.

توجه کنید که هر کلاسی که بخواهید را می توانید به حالت single tone ایجاد نمایید.

روش اول فراخوانی

db = SingleTone<DBProvider>::factory ()->OpenConnection ()

روش دوم فراخوانی

db = (*SingleTone<DBProvider>::factory ()).OpenConnection ();

فقط توجه داشته باشید که آبجکتهایی کهsingle tone هستند یک اشاره گر واحد دارند بنابراین در کل برنامه یکسان خواهند بود.

کلاس SingleTone سازگار با کامپایل VisualC++14

12345678910111213141516171819202122#pragma once
#include <memory>
template<class T>
class SingleTone {
private:
      SingleTone() = default;
      inline ~SingleTone() {
          destory(m_instance);
      };
public:
     SingleTone(const SingleTone&) = delete; //copy  ctor
     SingleTone(SingleTone&&) =  delete; //move  ctor
     SingleTone& operator=(const SingleTone&) = delete; // copy oprator assignment
     SingleTone& operator=(SingleTone&&) = delete; //  move oprator assignment
     static void destory(T* my) {
          delete my;
     }
     static std::unique_ptr<T ,decltype(&destory)>&  getUniquePInstance() {
          static T* m_instance = new T;
     return std::unique_ptr<T, decltype(&destory)>(std::reference_wrapper<T*>(m_instance), &destory);
     }
};

موفق باشید.

نویسنده مطلب: farhad shiri

منبع مطلب

به فکر سرمایه‌گذاری هستی؟

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام، سرمایه گذاری را تجربه کن. همین الان میتونی با لینک زیر ثبت نام کنی و ۱۰ درصد تخفیف در کارمزد معاملاتی داشته باشی

ثبت نام و دریافت جایزه
ممکن است شما بپسندید
نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.