تعداد کل لایک ها: ۱۳

به امیدی آسمانی صاف، به گذر ابرها خیر میشویم.
میتونی رِت صدام کنی | زندگی نویس
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
مگه نه؟
Interested in Web Application Security
یک دیوانه کامل ! برنامه نویس،تولیدکننده محتوا و علاقمند جدی کتاب و ویدیو گیم اینجا بیشتر از دغدغه هام میگم براتون و کتاب معرفی میکنم و در راجب نرم افزار هم گپ می زنیم