تعداد کل لایک ها: ۱

محمد نوری: فعال در حوزه دربازکن تصویری-محافظ یخچال-سیستم عامل (تدریس پژوهش تولید پروژه خدمات) تماس: تلگرام و ایتا:@noorsun0035. نویسنده کتاب محافظ یخچال. مخترع سیستم سویچر هوشمند دربازکن تصویری