تعداد کل لایک ها: ۱۲

میتونی رِت صدام کنی | زندگی نویس
میلاد حاجی زاده هستم
طراحی سایت https://mihandesign.com
I am that I am !
یک برنامه نویس شیرازی
هر چه می خوانم می فهمم بیشتر نمی دانم - دانش آموخته برق و کامپیوتر سابق
علاقه‌مند به کوهستان و طبیعت، برنامه نویس، علاقه‌مند به بیزینس، پیرو مکتب بتمنیسم
یه تازه دانشجو مکانیک از تبار علموص/علاقه مند به هنر و عکاسی/