تعداد کل لایک ها: ۷

اپ استور ایرانی و سرویس انتشار برنامه
برنامه نویس react ,react native فرانت اند دولوپرشرکت هاکوپیان
پلتفرم استریم و ری استریم بازی
درباره Ērānšahr، خوانش ها و یاداشت هایی از یک ایران دوستِ دانش آموخته نرم افزار و نه یک ایران شناس یا باستان شناس یا زبان شناس ... امید است به یاری یزدان درست و سودمند باشد.
مهندس کامپیوتر جویای نام