یه برنامه‌نویس که سعی داره تولید محتوا رو یاد بگیره...