برنامه نویسی: دزدیدن اطلاعات فلش USB با پایتون 3 ,2021 (+ آموزش pyinstaller)

برنامه نویسی: دزدیدن اطلاعات فلش USB با پایتون 3 ,2021 (+ آموزش pyinstaller)
دوست داری بدون اینکه صاحب USB متوجه بشه اطلاعاتش رو اتوماتیک کپی کنی و...