معدل یا بازارکار!

معدل یا بازارکار!
بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم که به نوشتن یک مطلب در زمینه‌ی مرتبط با کار...