آشنایی با Jmeter

آشنایی با Jmeter
ابزار Jmeter برای تست بار یا همون Load test استفاده میشه، توی این مقال...