مبانی اسکریپت‌نویسی در پایتون - قسمت اوّل

مبانی اسکریپت‌نویسی در پایتون - قسمت اوّل
اسکریپت‌ها فایل‌هایی هستند که ساخته می‌شوند تا مستقیماً اجرا شوند و کا...