کتاب هایی که هر برنامه نویسی نخونه عمرش بر فناست!

کتاب هایی که هر برنامه نویسی نخونه عمرش بر فناست!
رفقا این کتاب ها عالی هستند از دست ندیدشون! پیشنهاد میکنم این کتاب ها...