اجرای ادوبی کانکت روی لینوکس

اجرای ادوبی کانکت روی لینوکس
الان کلاسای دانشگاهم داره تو نرم افزار ادوبی کانکت برگزار میشه و من قب...