مشکلی احراز هویت و لاگین گیت در ویندوز Access denied

مشکلی احراز هویت و لاگین گیت در ویندوز Access denied
یه راه حل ساده برای تغییر حساب کاربری در وبسایت های مختلف