کدام زبان برنامه نویسی را انتخاب کنیم...

کدام زبان برنامه نویسی را انتخاب کنیم...
سلام به همه ی دوستان ، از اولین کلاس مبانی که معمولا اکثر دانشگاه ها ب...