کارآموزی که میگن چقد استرس داره؟

تاحالا تجربه کاراموزی حضوری نداشتم استرس خوشخالی هیجان همه اینا منم تو...