شاید ندانید (تاریخچه برنامه نویسی اندروید)

شاید ندانید (تاریخچه برنامه نویسی اندروید)
مطالب این پست اطلاعات کلی درباره پیدایش سیستم عامل اندروید و برنامه نو...