شاید پایتون منو نجات داد!

شاید پایتون منو نجات داد!
سال 90 رفتم دانشگاه تو رشته مورد علاقم یعنی عمران، اون موقع از صدتا کد...