آموزش گیت (Git): بخش هشتم

آموزش گیت (Git): بخش هشتم
تمیز کردن در گیت (git clean)برای پاک کردن فایل‌هایی از فولدر پروژه که...