نکاتی برای برنامه نویسی بهتر

نکاتی برای برنامه نویسی بهتر
حوصله ات سر میره وقتی کد نویسی میکنی؟ یا حالشو نداری پس این پست واسه ت...