آشنایی با موسس ادوبی (۲) - جان وارناک

آشنایی با  موسس ادوبی (۲) - جان وارناک
یکی  دیگر از موسیس شرکت ادوبی، جان وارناک ۷۷ ساله است او  متولد ۶ اکتب...