آیا یادگیری برنامه نویسی واقعا سخت و طاقت فرسا است ؟

آیا یادگیری برنامه نویسی واقعا سخت و طاقت فرسا است ؟
برخی از ما آدم ها بیماری ای داریم که بعضی چیز ها را بیش از حد پیچیده ج...