چرا همه باید زبان برنامه نویسی پایتون رو یاد بگیرن؟

چرا همه باید زبان برنامه نویسی پایتون رو یاد بگیرن؟
اگه به فکرتون زده برید پایتون یاد بگیرید اما مطمئن نیستید که چرا باید...