وب

وب
سال ها پیش درباره وب چنین نوشتم و اکنون در آستانه سال نو باز منتشر می...