تجربه‌ی من در کار با vim و استفاده از آن در همه‌جا

تجربه‌ی من در کار با vim و استفاده از آن در همه‌جا
دیدگاه ادیتور vim به ویرایش فایل‌ها بسیار جالب و کاربردیه و همین دیدگا...