برای یادداشت اینجا می نویسم اگر بدرد کسی هم خورد تو روحم گل باز میشه - مهندس نرم افزار - توسعه دهنده وب در فناپ