دونستن جزییات و اینکه چرا چیزها درست کار می کنند خوشحالم می کنه. از ریاضی, امنیت و رمزنگاری لذت می برم همچنین دوست دارم که دانشم رو با بقیه به اشتراک بگذارم.