راهنما تبدیل ویم به یک ادیتور کامل

راهنما تبدیل ویم به یک ادیتور کامل
من قبلا یه پست نوشتم که توضیح میدم چطور ویم رو به یه ادیتور کامل تبدیل...