از کجا و چطور سرتیفیکیت (گواهی نامه) بگیریم؟

از کجا و چطور سرتیفیکیت (گواهی نامه) بگیریم؟
گذراندن دوره آموزشی و گرفتن مدرک نه تنها دغدغه بدی نیست بلکه بنظر من ب...