۱۲ قانون ساده برای یادگیری یک زبان کدنویسی (بخش۲)

۱۲ قانون ساده برای یادگیری یک زبان کدنویسی (بخش۲)
حدود دو هفته پیش مطلبی را در ویرگول منتشر کردم با عنوان ۱۲ قانون ساده...