زبان برنامه نویسی؛ برنامه نویسی مثل صحبت کردنه!

زبان برنامه نویسی؛ برنامه نویسی مثل صحبت کردنه!
وقتی یک برنامه نویس داره کد نویسی میکنه، توی ذهنش چه اتفاقی میفته؟ یک...