معرفی زبان برنامه نویسی اندروید

جاوازبان برنامه نویسی رسمی که توسط محیط توسعه اندروید استودیو پشتیبانی...