چگونه برنامه نویسی اندروید یاد گرفتم؟

چگونه برنامه نویسی اندروید یاد گرفتم؟
وقتی که هیچی برنامه نویسی اندروید بلد نبودم کلاس تدریس اندروید توی دان...