برنامه نویسی چیست؟

برنامه‌نویسی رایانه (اختصاری برنامه نویسی) به‌طور کلی به فرایند نوشتن...