دریافت ترجمه دو فصل اول clean code + یک سرگرمی برای این روز ها

دریافت ترجمه دو فصل اول clean code + یک سرگرمی برای این روز ها
چند وقت پیش یه پروژه ای رو شروع کردم که کتاب clean code رو ترجمه کنیم...