برنامه نویس و مدرس دوره های برنامه نویسی؛ علاقه مند به سایکل توریست. اهل و ساکن جزیره قشم. علاقه مند به یادگیری