معرفی رشته علوم کامپیوتر

معرفی رشته علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر واقعا چیه؟ تفاوت اون با مهندسی کامپیوتر چیه؟