تبدیل pwa به apk با اندروید استدیو

تبدیل pwa به apk با اندروید استدیو
با دردست داشتن Url pwa تنها در چند قدم می تونید اون رو به اپلیکیشن اند...