برنامه نویس پایتون :) با من میتونید از طریق fhot707@gmail.com در ارتباط باشید.