منابع فارسی برای یادگیری داده‌کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق(نقشه راه)

منابع فارسی برای یادگیری داده‌کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق(نقشه راه)
معرفی منابع مفید به زبان فارسی برای علاقه‌مندان یادگیری حوزه‌های هوش‌م...