تابستان پایتونی: شروع کار با اولین زبان برنامه نویسی

تابستان پایتونی: شروع کار با اولین زبان برنامه نویسی
در این پست ویرگول، قصد دارم به تمرینات پایتون که تابستان امسال انجام د...