ساخت ماشین حساب با جاوااسکریپت

ساخت ماشین حساب با جاوااسکریپت
این کاریه که من به عنوان یه پروژه نسبتاً تفریحی انجام دادم و دوست داشت...