لذت اولین نوشتن من !

لذت اولین نوشتن من !
بعضی مواقع اتفاقاتی توی زندگی مون میوفته که قراره کمکمون کنه اما چون م...