چطور بدون داشتن کامپیوتر های اپل (مک)، برنامه نویسی iOS یا MacOS را شروع کنیم یا حتی از MacOS استفاده کنیم؟

چطور بدون داشتن کامپیوتر های اپل (مک)، برنامه نویسی iOS یا MacOS را شروع کنیم یا حتی از MacOS استفاده کنیم؟
خریداری کامپیوتر های اپل با قیمت های حدود ۴۰ میلیون تومان زیاد به صرفه...