خلاق،محافظه کار یا گیک کدوم برنامه نویس برای کار شما مناسب است؟

خلاق،محافظه کار یا گیک کدوم برنامه نویس برای کار شما مناسب است؟
چند هفته پیش تر در یک پست لینکدین به این نکته اشاره کردم که بهتره افرا...