ساده ولی در مواردی، عذاب آور (نکاتی برای Django)

ساده ولی در مواردی، عذاب آور (نکاتی برای Django)
یه سری تجربیات کوچیکی که توی فریم ورک جنگو داشتم رو اینجا نوشتم