پایتون چیست ؟

پایتون چیست؟پایتون یک زبان همه منظوره، اسکریپتی، مفسری، شی گرا و سطح ب...