مقایسه جاوا و جاوا اسکریپت، کدام یک برای سال ۲۰۲۰ بهتر است؟

مقایسه جاوا و جاوا اسکریپت، کدام یک برای سال ۲۰۲۰ بهتر است؟
بسیاری از افراد تصور می کنند، از آنجایی که زبان جاوا اسکریپت دارای کلم...