اصول کد نویسی منظم

از آنجایی که معمولا همه برنامه نویس ها با این مشکل دست و پنجه نرم میکن...