حل پازل Nonogram با Python

حل پازل Nonogram با Python
مراحل حل Nonogram و کدهای مربوطه داخل پایتون به روش منطقی و بازگشتی